Login  /  Register
enventer

hakkimizda

İnsani yardım kurumu grupları ve liderlerini gösteren bir diyagramİnsani Yardım Kurumu’nun Vizyonu

Ana Stratejik Hedefler

 1. Eğitim Sektörü: Bilgi üretmek ve o bilgiyi toplum oluşturma ve geliştirme amacıyla kullanmak için yeterli değerlere , bilime , kültüre ve teknolojiye sahip bir Suriyeli toplum.
 2. Sağlık Sektörü: Suriyeli bireye odaklanan ve artan ihtiyaçlara cevap veren entegre sağlık hizmetleri sunmak.
 3. Gıda ve Geçim Kaynakları Sektörü: Etkilenen Suriyeli grupların gıda ihtiyaçlarındaki boşlukları azaltmak ve üretken varlıkları korumaya yaptığı katkı ve krizlerden etkilenenlerin bunları harekete geçirme kabiliyetini artırarak topluluk grupları için gıda güvenliğini artırmak.
 4. Su ve Tamir Sektörü: Suriyeli insanın onurunu koruyan sağlıklı bir çevre ve sağlıklı temellere ve sağlıklı bir sanitasyon altyapısına göre su kaynaklarına güvenli erişimin ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesine katkıda bulunmak.
 5. Koruma Sektörü: Suriye'deki çatışmalardan etkilenenlerin haklarını desteklemek ve teşvik etmek ve insan hakları ihlallerini azaltmak ve bunlara müdahale etmek için güvenli ve onurlu hizmetlere erişimlerini sağlamak.
 6. Barınma Sektörü: Suriye savaşından etkilenen topluluk gruplarına uygun barınak sağlanmasında katkıda bulunmak

1.1 Kurumun Ana Zorlukları

 1. Suriye halkının ihtiyaçları ile ulaşmak istediğimiz hedefler arasındaki büyük insani boşluklar.
 2. Suriye krizinde çalışan insani kurumların finansal yetenekleri
 3. Çatışmadan etkilenen Suriyeli gruplarına insani yardım erişiminin zorluğu ve buna bağlı olarak ihtiyaçların doğru şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesinin zorluğu
 4. Kurumlar, Birleşmiş Milletler ajansları ve uluslararası kuruluşlarla etkili insani ortaklıklar
 5. Kurumsal Sürdürülebilirlik
 6. Daha fazla insani hizmet için kurumun finansal sürdürülebilirliği
 7. Suriye kontrol haritalarında büyük değişiklikler
 8. Suriye toplumundaki insani kurumların Kötü şöhreti
 9. Diğer ülkelerdeki kurum ve bireylerden mali destek almak için hukuki işler ve uluslararası lisanslar
 10. Diğer ülkelerdeki kurum ve bireylerden mali destek almak için hukuki işler ve uluslararası lisanslar

1.2 İnsani Yardım Kurumu’nun ana mükemmellik alanları

 1. kurumun dış ortamındaki değişiklikler ile esnek olan idari yapısı
 2. Suriye'nin içine iyi insani erişimi
 3. Kurumun ilgi duyduğu insani modeli
 4. Suriye davasına hizmet etmek için çalışan yüksek uzmanlığa sahip nitelikli çalışma ekipleri
 5. ortakları ve bağışçıları ile güçlü ilişkileri
 6. Diğer ideolojik veya politik hedeflerden, veya ortakların vizyonuna asimilasyondan insani kurumsal bağımsızlık
 7. İnsani yardım çalışmalarımızın ana düzenleyicisi rolünü oynayan idari ve etik değerler


İnsani Yardım Kurumu'nun mesajı

İnsani Yardım Kurumu bir hayr kurumudur

İnsani yardım çalışmaları sektörlerinde çeşitli insani hizmetler sağlayan kâr amacı gütmeyen insani girişimlerden doğmuştur, insani ihtiyaçlarını karşılamayı ve erken iyileşmeye erişimi artırmayı dikkate alan insani programlarla hedeflendiği kırılgan ve savunmasız Suriyeli sosyal gruplara sosyal ve insani sorumluluğundan ilham alıyor.

İnsan Yardım Kurumu Değerleri

Vizyon Değerlendirmesi

اVizyonun değerlendirilmesinden elde edilen değerler :

 1. İnsan hizmetleriyle entegrasyon
 2. Modelde insani liderlik
 3. Sürdürülebilirlik
 4. İnsani sorumluluk
 5. Gelişmiş İşbirliği Sebat

Değerler Matrisi 

Optimum performansa yönelik ahlaki, mantıksal, profesyonel ve duygusal değerler :

 • Mükemmellik, İşbirliği, Kurum, Verimlilik, Etkinlik, Şeffaflık, Dürüstlük, Sorumluluk, Duygusal Etkileşim, Bütünlük

Optimal etkileşime yönelik etik, mantıksal, profesyonel ve duygusal değerler :

 • Saygı, Toplum Katılımı, Hesap Verebilirlik, Ahlaki Duyu, adalet, nesnellik, İnsan Onurunu Koruma

Optimal organizasyona yönelik etik, mantıksal, profesyonel ve duygusal değerler :

 • Uyum, yönetim, taahhüt, etkileşim, dinleme ve yanıt, disiplin